Handicap International hoạt động nhờ vào sự hỗ trợ của các nhà tài trợ. Mỗi sự đóng góp từ các công ty, tổ chức, cá nhân đều góp phần vào việc cải thiện đời sống cùa người khuyết tật ở Việt Nam.Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để liên hệ với Handicap International
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung:

Lượt truy cập