DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

AN TOÀN GIAO THÔNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Mục tiêu chung: Giảm thiểu tai nạn giao thông thông qua nghiên cứu hiệu quả tác động của bối cảnh văn hoá đối với việc sử dụng chất có cồn của thanh thiếu niên. Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố ở nhiều nước nhằm khuyến khích sự tham gia hiệu quả của cộng đồng trong chiến lược phòng ngừa việc sử dụng chất có cồn khi tham gia giao thông cũng như vấn đề an toàn giao thông. Đây cũng là mục tiêu nằm trong chương trình Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ.


VIỆC LÀM VÀ AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Dự án nhằm mục đích giải quyết nhu cầu việc làm và bảo trợ xã hội của người khuyết tật tại các tỉnh mục tiêu thông qua các sáng kiến ​​mức độ bền vững của cộng đồng liên quan đến định dạng khung bảo vệ xã hội và việc làm. Bằng cách này, mục tiêu cụ thể của dự án là góp phần xoá đói giảm nghèo thông qua hòa nhập xã hội và kinh tế của người khuyết tật không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Lào và Trung Quốc như mô hình của dự án thí điểm


CHÀO ĐÓN SỰ SỐNG

Mục tiêu chung của dự án là nhằm cải thiện sức khỏe cho trẻ em tỉnh Khánh Hòa thông qua 3 mục tiêu cụ thể sau: ngăn ngừa tử vong và khuyết tật trước và trong khi sinh, phát hiện sớm và chăm sóc sớm cho trẻ khuyết tật, hòa nhập trẻ khuyết tật vào cuộc sống cộng đồng.


KHÁC BIỆT BẨM SINH

Dự án đặt cơ sở trên việc chuyển giao chuyên môn kỹ thuật đến các đối tượng tham gia dự án, thông qua sự điều phối chương trình của đối tác thực hiện là : Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ Khuyết tật (OGCDC), với chức năng hỗ trợ trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh với các chiến dịch truyền thông, tập huấn, hỗ trợ cá nhân hoặc hội nhập trường lớp.


Lượt truy cập